Списък на успешно преминалите и отхвърлените проектни предложения на етап оценка за административно съответствие и допустимост, подадени в рамките на 13-та конкурсна сесия на НИФ

ЗАПОВЕД РД-16-102 / 28.09.2022 г.

Списък на проектните предложения, ПРЕМИНАЛИ на етап оценка за административно съответствие и допустимост по 13-та конкурсна сесия на НИФ

Списък на проектните предложения, ОТХВЪРЛЕНИ на етап оценка за административно съответствие и допустимост по 13-та конкурсна сесия на НИФ
Страницата е редактирана последно на: 29.09.2022Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: