Процедура по мобилност за назначаване на държавен служител за длъжността главен експерт в дирекция ИМСП, отдел ИО

Процедура по мобилност за назначаване на държавен служител за длъжността главен експерт в дирекция ИМСП, отдел ИО
Страницата е редактирана последно на: 15.11.2022Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: