УС на Националния иновационен фонд взе решение за класиране на проектите по Тринадесета конкурсна сесия, 2022 година

Управителният съвет на Националния иновационен фонд на свое заседание одобри Протокола на Ръководител ЗОУФ, с който се класират проектите подадени по Тринадесета конкурсна сесия на НИФ.

След одобряване на протокола от Управителния съвет, изпълнителния директор на ИАНМСП издаде Решение за класиране на проектните предложения.  

Решение за класиране на проектни предложения на етап „общо класиране“ – 09.12.2022 г.
Страницата е редактирана последно на: 09.12.2022Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: