Отправена от украинска страна молба за предоставяне на енергийно оборудване

В Министерството на икономиката и индустрията е постъпила информация за отправена молба от Украйна към държавите членки на ЕС за предоставяне оборудване, във връзка с необходимостта от възстановяване на засегната електроенергийна инфраструктура в много от градовете в страната. По данни на украинската страна е прекъснато електрозахранването на 9,4 млн. домакинства, като са засегнати над 50% от генериращите мощности и 70% от преносната система – електроцентрали, подстанции, мрежи на електропреносната и електроразпределителната система.

Украинската страна заявява спешна необходимост от трансформатори, гориво, защитна екипировка и др. за възстановяването на критичната инфраструктура на територията ѝ. Като най-необходими за попълване на критичните запаси са посочени трансформаторите, конкретно:

 • автотрансформатори 750 kV;
 • автотрансформатори 330 kV;
 • автотрансформатори 220 kV.

Засегнато е и базово оборудване (предпазители за високо напрежение, прекъсвачи, катодни отводители, измервателни трансформатори и компенсиращи (шунтови) реактори, в това число:

 • токови трансформатори 750 kV – 11 фази;
 • верижни прекъсвачи 330 kV;
 • верижни прекъсвачи 110 kV;
 • разединители за 110 kV с един заземител;
 • трансформатори за напрежение 220 kV.

Приоритетна е необходимостта от набавяне и на устройства за релейна защита и автоматика, по-конкретно:

 • комплекти за дистанционна защита и защита от пренапрежение;
 • автоматика за управление на прекъсвачи;
 • диференциална защита на шините;
 • оборудване за предаване на команди.

Що се отнася до топлоелектрическите централи, нуждите също са значителни и по-специално:

 • прекъсвачи 110 kV – 3-фазни комплекти;
 • прекъсвачи 330 kV 3-фазни комплекти;
 • разединители 110 kV с един заземител – 9 броя в 3-фазни комплекти;
 • токови трансформатори 110 kV – 6 фази;
 • трансформатори на напрежение 110 kV- 3 фази и др.

Подчертани са и рисковете пред хидроенергийната система и необходимостта от попълване на аварийни запаси от автотрансформатори 330 kV и силови трансформатори 330 kV и 110 kV.

Има необходимост  и от подвижни дизелови агрегати, мобилни пречиствателни и помпени станции за вода, отоплителни уреди, подвижни топлоелектрически централи.

Фирмите, които проявяват интерес, могат да се свържат с лицето за контакт в Министерство на икономиката и индустрията – г-н Иван Чалъков, главен специалист в дирекция „ Външноикономическо сътрудничество“, е-mail: i.chalakov@mi.government.bg
Страницата е редактирана последно на: 19.12.2022
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube