ИАНМСП бе одобрена и става част от проекта DIGITRANS на Световната банка и Европейската комисия

 

България е една от трите страни в ЕС, избрани в резултат на внимателен  и систематичен подбор, заедно със Словакия и Полша, която ще вземе участие в първия по рода си пилотен проект на Европейската комисия и Световната банка DIGITRANS за Насърчаване на цифровата трансформация и ефективните управленски практики.

ИАНМСП кандидатства и бе одобрена за участие в проекта, като ще получи от Световната банка експертна помощ, разработване и тестване на инструмент за дигитализация на МСП.  В рамките на проекта ще се осъществи обмяна на опит на добри практики между страните участници.  Ще бъдат анализирани бариерите и предизвикателствата пред компаниите за имплементиране на дигитални решения, както и инструментариумът, чрез който държавата интервенира в тази сфера, също и къде има припокриване или пропуски в поддържащата екосистема.

Практическата цел на DIGITRANS е създаването на адаптиран и ефективен инструмент за осъществяване на реален прогрес в дигитализацията на МСП и управленските практики на предприятията в национален мащаб с хоризонт до средата на 2024 г.

Проектът ще завърши с пилотно апробиране на разработения инструмент в между 30 и 50 МСП, след което положителните резултати и модел ще могат да се мултиплицират на национално ниво.
Страницата е редактирана последно на: 11.01.2023
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube