Най-важната информация за редица програми, финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост и структурните фондове на ЕС, беше представена на събитие на ИАНМСП и Българо-турската търговско-индустриална камара

 

 

Над 70 компании взеха участие в събитието на ИАНМСП и Българо-турската търговско-индустриална камара, което представи възможности за финансиране по програми, изпълнявани от Министерство на иновациите и растежа и Министерство на рагионалното развитие и благоустройство.

В рамките на пезентация Полина Иванова – главен експерт, и Синан Абазов – старши експерт,  от дирекция Управление на териториалното сътрудничество, МРРБ, дадоха подробна информация относно възможностите по програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България – Турция за укрепване на териториалното сближаване на трансграничния регион България-Турция, която насърчава, дигитална и зелена трансформация и разширяване на достъпа и подобряване на качеството на услугите от общ интерес, вкл. намаляване на замърсяването и негативните ефекти от изменението на климата.

 

 

От страна на Министерство на иновациите и растежа се включи Калин Маринов, зам. главен директор на Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”, който представи мерки, които дирекцията изпълнява и които подготвя за изпълнение, финансирани по Плана за възстановяне и устойчивост и структурните фондове на ЕС.

В рамките на над един час той представи информация пред МСП за редица възможности за финансиране, възлизащи на близо 7 милиарда лева, които МИР ще предостави.

 

 

Събитието бе открито от изпълнителния директор на ИАНМСП Бойко Таков, който заяви, че събитието е част от партньорството между ИАНМСП и Българо-турската търговско-индустриална камара, което вече реализира успешна търговска мисия в Истанбул, която запозна десетки компании от България и Турция, както и че в момента се двете организации подготвят Българо-турски бизнес форум с двустранни срещи на 16 февруари 2023 г., зала „Черноморие“ на Международния конгресен център в Бургас.

С приветствени слова се включи и Емрах Сазак от Българо-турската търговско-индустриална камара, който подчерта за отличното партньорство между камарата и ИАНМСП.
Страницата е редактирана последно на: 24.01.2023Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: