Информация за Евростарс-3/ Сесия 3

ЕВРОСТАРС 3 – СЕСИЯ 3/ CALL 3 OF EUROSTARS-3

 

Срокове за подаване на проектни предложения:

От 13 юли 2022 г., 01:00 часа украинско време

До 15 септември 2022 г., 14:00 часа украинско време

 

ЕВРОСТАРС е програма за финансиране, който подкрепя иновативни МСП и партньори по проекти (големи компании, университети, изследователски организации и други видове организации) чрез финансиране на международни съвместни проекти за научноизследователска и развойна дейност и иновации. Участвайки, организациите имат достъп до публично финансиране за международни съвместни проекти за научноизследователска и развойна дейност във всички области.

 

 • Дефинирайте идеята си за проект
 • Сътрудничество в международен план, споделяне на опит
 • Разработване на продукти, процеси или услуги, които могат лесно да бъдат комерсиализирани

 

Можете да подадете своето заявление за научноизследователска и развойна дейност и иновационен проект между 13 юли 2022 г. и 15 септември 2022 г. в 14:00 CET. Вашият проектен консорциум трябва да има иновативно МСП във водеща роля, но може да включва и други видове организации като по-големи компании, университети, изследователски организации и др.

 

Програма/инструмент: Европейско партньорство за иновации – Innovative SMEs/Eurostars-3.

 

Допустимост

За да кандидатствате, трябва да отговаряте на седем критерия за допустимост:

 • Проектният консорциум се ръководи от иновативно МСП* от страна на Eurostars**.
 • Консорциумът по проекта се състои от най-малко две организации, които са независими една от друга.
 • Консорциумът по проекта се състои от организации от най-малко две участващи държави, като поне една организация идва от асоциирана страна в ЕС или Horizon Europe.
 • Бюджетът за МСП от участващите страни (с изключение на всякакви подизпълнители) е 50% или повече от общата стойност на проекта.
 • Никой отделен участник или държава не е отговорен за повече от 70% от бюджета на проекта.
 • Продължителността на проекта е 36 месеца или по-малко***.
 • Проектът е насочен изключително към граждански приложения.

 

*Определяме иновативно МСП като всяко МСП с амбиция за сътрудничество в областта на научноизследователската и развойна дейност и иновациите, с международни партньори за разработване на нови продукти, процеси и услуги за европейските и световните пазари. Иновативните МСП-та не е необходимо да имат доказан опит в научноизследователската и развойна дейност.

 

R&D: „Изследванията и експерименталното развитие (R&D) включват творческа и систематична работа, предприета с цел увеличаване обема от знания – включително знания за човечеството, културата и обществото – и за разработване на нови приложения. (Наръчник на ОИСР Фраскати 2015 г., стр. 44)

 

Иновация: „нов или подобрен продукт или процес (или комбинация от тях), който се различава значително от предишните продукти или процеси на единицата и който е бил предоставен на потенциални потребители (продукт) или въведен в употреба от единицата (процес)“. (Наръчник на ОИСР Осло 2018 г., стр. 20)

 

** Държави от Eurostars: Австрия, Белгия, България, Канада, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Израел, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сингапур, Словакия, Словения, Южна Африка, Южна Корея, Испания, Швеция, Швейцария, Турция и Обединеното кралство.

Държави от Eurostars, които не са държава-членка на ЕС или асоциирана държава на Horizon Europe: Канада, Република Корея, Сингапур, Южна Африка и Швейцария.

 

***Ако е оправдано, може да ви бъде разрешено удължаване след стартирането на вашия проект. Това трябва да бъде одобрено от независимата комисия за оценка, Секретариата на Eureka и съответните национални органи за финансиране.

 

Моля, прочетете ВСИЧКИ УКАЗАНИЯ *, преди да подадете заявление за проект. Ако вашата кандидатура не отговаря на всички наши критерии за допустимост, вашата кандидатура ще бъде отхвърлена.

*хиперлинк към официалната страница на Еврика с насоки – https://www.eurekanetwork.org/programmes/eurostars/guidelines

 

Оценка и резултати

Eurostars има централизирана и прозрачна оценка за избор на проекти за получаване на финансиране.

Независимите оценители ще оценяват и класират вашата кандидатура на проект по три критерия и под-критерия:

 

 1. Качество и ефективност на изпълнението
 • Качество на консорциума
 • Добавена стойност чрез сътрудничество
 • Реалистично и ясно дефинирано управление и планиране на проекти
 • Разумна структура на разходите

 

 1. Въздействие
 • Размер на пазара
 • Достъп до пазара и потенциален риск
 • Конкурентно предимство
 • Ясни и реалистични планове за комерсиализация
 • Икономическо, екологично и обществено въздействие

 

 1. Предимства на иновациите и приложената научноизследователска и развойна дейност
 • Научна степен на иновацията
 • Нови приложени познания
 • Ниво на техническата задача
 • Техническа постижимост и потенциален риск

 

Резултатите ще се съобщават на всяка стъпка, както следва:

 • Проверка за допустимост (в рамките на една седмица от 15 септември 2022 г.)
 • Проверка за правна и финансова приложимост (края на октомври 2022 г.)
 • Експертна оценка, извършена от трима независими експерти за всеки проект (края на октомври 2022 г.)
 • Независим Панел за оценка и класиране от международно признати експерти (началото на декември 2022 г.)
 • Етично разглеждане (началото на декември 2022 г.)

 

Заявления за финансиране се разглеждат, ако:

 • Са сред най-добрите 200 проекта (оценени от външни експерти), които преминават към Независимата група за оценка.
 • Всички партньори по проекта получават положителен резултат от правна и финансова приложимост.

 

ЕВРОСТАРС ще съобщи дали вашият проект ще получи финансиране до средата на декември 2022 г. и целта е споразуменията с вашия национален орган за финансиране да бъдат подписани между пет и седем месеца след крайния срок за подаване.

 

Ако вашата кандидатура за проект е била отхвърлена и смятате, че това се дължи на процедурна грешка по време на проверката за допустимост, проверката за правна и финансова жизнеспособност или оценката на вашата кандидатура, водещият консорциум може да подаде искане за обезщетение. Искането за обезщетение може да се основава само на процесуални основания, с ясни доказателства за причините за жалбата.

 

Повече информация за етапите на кандидатстване, оценка и финансиране ТУК * *хиперлинк към официалната страница на Еврика с насоки – https://www.eurekanetwork.org/programmes/eurostars/guidelines

 

Как се кандидатства?

Кандидатстването в Eurostars е проектирано да бъде бързо и лесно. Във вашето приложение можете да ни кажете повече за вашата организация и иновативния нов продукт, процес или услуга, които планирате да разработите.

 

 1. Свържете се с вашия национален или регионален орган за финансиране, като използвате формуляра по-долу, за да обсъдите вашата проектна идея, финансиране във вашата страна, правна и финансова жизнеспособност и допустимост.
 2. Създайте акаунт в платформата за проекти на ЕВРОСТАРС, за да отворите нова форма за кандидатстване. Иновативното МСП, водещо вашия консорциум, трябва да отвори вашата кандидатура и да покани другите партньори да си сътрудничат в онлайн формуляра за кандидатстване.
 3. В платформата попълнете формуляра за кандидатстване (на английски език) и го изпратете по електронен път. Порталът ви позволява да запазите, прегледате и редактирате формуляра си, преди да го изпратите, като ви дава време да потвърдите, че цялата информация е правилна.
 4. Може да качвате анекси/приложения, като ги прикачите към онлайн формуляра си за кандидатстване. Трябва да попълните и качите:
 • подписан формуляр за ангажимент и подпис
 • (ако сте МСП) декларация за МСП

 

В зависимост от това в коя държава се намирате, може да се наложи да добавите някои от следните приложение:

 • финансови отчети
 • (ако сте стартиращ бизнес) бизнес план
 • други

 

Свържете се с вашия национален орган за финансиране, за да обсъдите какви документи трябва да предоставите. Ако сте организация, която е 100% публично финансирана, няма да е необходимо да предоставяте финансов анекс.

 

Също така можете да включите приложения в подкрепа на вашето заявление за проект:

 • техническо приложение (свързано с проекта)
 • Диаграма на Гант

 

 1. Изпратете попълнения формуляр за кандидатстване преди крайния срок.

 

За подробна информация относно кандидатстването по програма Eurostars, прочетете ТУК.

 

Моля, да обърнете внимание на следното: Вашият национален или регионален орган за финансиране може да изиска от вас да изпълните допълнителни стъпки, за да кандидатствате в Eurostars. Ако не предоставите информацията, изисквана от вашия национален или регионален орган за финансиране, може да се окажете недопустими за получаване на публично финансиране.

 

Пълна информация за Eurostars 3 – Call 3 ТУК

 

Източник: Eureka Official Website 
Страницата е редактирана последно на: 26.01.2023
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube