Национална конференция за креативните индустрии с международно участие „CreaTech Summit South-East Europe“, 01.03.2023 г., Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“, гр. София, България

 

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) към Министъра на иновациите и растежа, организира Национална конференция за креативните индустрии с международно участие под надслов „CreaTech Summit South-East Europe“, която ще се проведе на 01.03.2023г., в Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“, гр. София, България. Основен партньор на ИАНМСП при организацията на проявата е Сдружение „КреаТех България“.

Културните и творческите индустрии (КТИ) играят важна роля в съвременното развитие на обществото и са в основата на творческата икономика. Базирани на интензивни знания и на индивидуална креативност и талант, те генерират значително икономическо богатство и спомагат за формирането на нашата идентичност, култура и ценности. Креативните индустрии, също така са в челните редици на създаването и възприемането на  иновации и са източник на преливането им в други сектори на икономиката, както и върху обществото като цяло.

Основната цел на „CreaTech Summit South-East Europe“ е да се осъществи максимално широк обществен дебат и да се подготви основа за актуализиране на политиките и практиките за развитие на културните и творческите индустрии, съобразени с актуалните световни тенденции и добрите практики. Събитието има за цел да привлече фокуса върху ролята и перспективите на творческите сектори за развитието на икономиката на България, както и да предостави подиум за дискусии на отделните заинтересовани страни

Специфичните цели на събитието са:

  • Стимулиране на споделянето на знания и опит между участници, експерти и професионалисти от различни области.
  • Анализ на процеса на създаване и внедряване на иновации в културата, и изследване на предприемаческия процес в областта на КТИ;
  • Насърчаване на работа в мрежа и дебат между участниците около казуси и добри практики от България и от Европа;
  • Насърчаване на нови потенциални бизнес и институционални партньорства от страната и чужбина, чрез активен нетуъркинг.

Като основен резултат провеждането на конференцията се очаква да допринесе за изграждане и поддържане на ефективно работеща екосистема „творци-бизнес-наука-държавно управление”, обединяваща знания, опит и ресурси.

При проявен интерес, следва да бъде направена предварителна регистрация за физически лица ТУК или на адрес www.b2bconnect.bg, на страницата на събитието.

Допълнителна информация може да бъде получена от Магдалена Маджурова, старши експерт в отдел „Международни изложби и конференции“,  тел. 02/ 940 79 70, email: m.madzhurova@sme.government.bg и г-жа Росица Асенова, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 79 80, email: r.assenova@sme.government.bg.

Участието в събитието е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Предварителна програма
Страницата е редактирана последно на: 12.04.2023
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube