Председателят на Съюза за стопанска инициатива Васка Бакларова със специална сесия в Grow.Global

Експортната обучителна програма Grow.Global, която в рамките на десетки лекции от водещи български мениджъри представи най-важната част от процеса по интернационализация и износ, продължава със серия менторски срещи, които ще помогнат на български компании да получат ценни насоки по пътя към нови пазари.

Участитето в програмата е безплатно и достъпно чрез регистрация: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXEW0A36QBq228jxJHkZ0V_c6m0-dZeEW3yW6rbwgm25U3HA/viewform

Последната менторска среща ще бъде на 30 март с ментор Васка Бакалова, председател на УС на Съюза за стопанска инициатива, която ще сподели своя опит и ще даде конкретни насоки на МСП относно бизнес развитието и реализирането на международните пазари.

Председателят на УС на ССИ Васка Бакларова идва от  реалния бизнес сектор като основател и генерален мениджър на Виомода България – иновативна немско-австрийска инвестиция за производство на високотехнологични спортни облекла. Васка Бакларова е основател на Агенцията за корпоративно развитие, която помага на младите хора да намерят успешната си реализация на пазара на труда чрез пряк контакт с работодателите. Агенцията съдейства за комуникацията между младите специалисти и студенти и бизнеса.

Инициативата е на Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП като водещ партньор в изпълнение на проект Go International (GoInt) по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg „Гърция-България“ 2014-2020.Основан цел на проект GoInt е повишаване капацитета, знанията и информираността на българските МСП за успешно излизане на външни пазари.
Страницата е редактирана последно на: 30.08.2023
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube