Проявен интерес към български компании в сферата на високото хидро-инженерство и хидромелиоративно строителство

По електронната поща на СТИВ-Ербил е получено писмо от г-н Рамадан Хамза Мохамед, председател на Института за стратегия на водата и енергията в гр. Дохук (Water and Energy Strategy Institute) и секретар на клона в Ирак на Международната асоциацията на хидрогеолозите (Secretary of IAH Iraq Chapter – International Association of Hydrogeologists).

В писмото г-н Мохамед излага своите отлични и високи впечатления от професионалните качества на български хидроинженери и специалисти от „Агрокомплект”, които са работили в Ирак до 2003 г. Във връзка с това, той отправя интерес към установяване на контакт с български компании в сферата на високото хидро-инженерство и хидромелиоративно строителство, които разполагат с необходимата експертиза от посочената област. Отправеният интерес представлява възможност за българските компании, ангажирани в сферата на високото хидро-инженерство и хидромелиоративно строителство да навлязат отново на иракския пазар, където продължават да разполагат с положителен имидж.

За контакт:

Ramadhan Hamza Mohammed

e-mail: wesi.duhok@vahoo.com

Tel: 964 750 459 1810

СТИВ – Ербил поддържа готовност за оказване на пълно съдействие по въпроса:

Станислав Ноков, ръководител на СТИВ-Ербил

e-mail: s.nokov@mi.government.bg

Tel: +964 7515363818
Страницата е редактирана последно на: 28.03.2023
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube