Международен търг от индийската държавна компания „Airports Authority of India” за доставка на оборудване

В Министерство на икономиката и индустрията е пристигнало писмо от посолството на Република България в Индия относно обявен международен търг от индийската държавна компания „Airports Authority of India” за доставка на оборудване (вкл. 11 бр. Airport Surveillance Radar (ASR) co-located with Monopulse Secondary Surveillance Radar (MSSR) System и 9 бр. Standalone Monopulse Secondary Surveillance Radar).

Към писмото е приложена допълнителна информация за търга, включително лица за контакт. Пълна информация за условията на електронния търг №AAI/CNS-P-02/2023-24 може да се намери на порталната страница: https://etenders.gov.in Номерът на търга в порталната страница е 2023_AII_152249_1.

Лица за контакт: Sh.A.Ssravanakurmr- gmcnspsurv@aai.aero – Тел: 011-24632950-2608.

Sh. Y.S Tomar – cnsp_radar@aai.aero – Тел: 011-24632950-2584.

 

Приложение
Страницата е редактирана последно на: 11.05.2023
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube