Какво е проект за пазарна изпълнимост?

Какво е проект за пазарна изпълнимост?

Проектът за пазарна изпълнимост е процес за валидиране, който включва оценка на техническата, търговската, правната и социоикономическата жизнеспособност на иновативно бизнес решение на нов международен пазар. Целта на такъв проект е да се получи по-дълбоко разбиране на целевия пазар преди стартиране на нов комерсиален предприемачески проект.

 

Вашият проект за пазарна изпълнимост трябва да отговаря на следните критерии:

  • Трябва да има определена целева държава (пилотен пазар), където планирате да разработите и валидирате своето иновативно бизнес решение в сътрудничество с местни партньори. При необходимост, следва да се обмисли и умерена иновация.
  • Проектът трябва да включва иновативно МСП от държава-членка на Европейския съюз или от държави като Исландия, Израел, Норвегия или Турция. Това МСП трябва да работи с един местен партньор, като например изследователски доставчик, разработчик на допълващи технологии, доставчик, клиент или краен потребител, който действа като основен подизпълнител на проекта за пазарна изпълнимост. Очакваният резултат трябва да има значителен принос в целевата държава (пилотният пазар).
  • Проектът трябва да включва разнообразни дейности за идентификация и оценка на ключовите местни технически и пазарни условия в целевата държава, които могат да подпомогнат или да попречат на ефективното внедряване на вашата иновация.
  • Проектите за пазарна изпълнимост могат също да служат като първата фаза на бъдещ международен проект за научноизследователска и иновационна дейност с местни партньори в целевата страна, който възнамерявате да осъществите в краткосрочен или средносрочен план. Този бъдещ проект за сътрудничество може да бъде насочен към разработка, подобрение или изследване на нови приложения за вашето предложено иновативно решение (продукт, процес или услуга), включително и умерена иновация. Не е определено минималено Технологично ниво на готовност (TRL) или ограничение за сесиите, в рамките на Innowwide, но е препоръчително TRL 7 да бъде индикативното горно ограничение, ако се очакват допълнителни научно-изследователски и развойни дейности.

 

След завършване на вашето проектно изпитание на пазарна изпълнимост, ще разполагате с по-добро разбиране на целевия пазар и ще можете да вземете информирани бизнес решения.

Важно е да се отбележи, че проектите за пазарна изпълнимост:

  • Не са едностранни усилия;
  • Не включват единствено бизнес пътувания, семинари, срещи за съвместни делови контакти или рекламни активности.

Източник: Eureka Official Website
Страницата е редактирана последно на: 22.08.2023
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube