Географски обхват

Географски обхват

Проектите за пазарна изпълнимост трябва да:

  • Бъдат водени от иновативно МСП от държава-членка на Европейския съюз или от Исландия, Израел, Норвегия или Турция.
  • Включват независима партньорска организация (основен поддоставчик за проекта за пазарна изпълнимост), правно установена в избраната целева държава.
  • Иновативното решение трябва да бъде насочено към целева държава в Африка, Америка, Азия или Океания.

Източник: Eureka Official Website
Страницата е редактирана последно на: 22.08.2023
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube