Как ще бъдат оценявани кандидатурите?

Как ще бъдат оценявани кандидатурите?

Пълните и отговарящи на условията кандидатури се оценяват от трима дистанционни експерти (единият от тях действа като докладчик, отговорен за изготвянето на консенсусен доклад), според три критерия: отлични постижения, въздействие и качество и ефективност на изпълнението.

 

Вашата кандидатура получава точки от 100.

Приложенията под някой от тези прагове ще бъдат отхвърлени:

  • Отлични постижения: 18 точки
  • Въздействие: 24 точки
  • Качество и ефективност на изпълнение: 18 точки

Най-добрите 105 предложения (един и половина пъти общия брой проекти, които ще бъдат финансирани) от дистанционна оценка, които имат резултат над прага, преминават към независимия панел за оценка и етичен преглед. Ако някои предложения имат равни резултати със 105-ото предложение, те също преминават към независимия панел за оценка и етичен преглед.

 

За предложения под прага или извън Топ 105, резултатът от фазата на консенсус ще съставлява крайния резултат от оценката и няма да има преглед от панел.

 

Етичният панел преглежда списъка с предложения, които са преминали успешно прага, като отхвърля онези, които не отговарят на съответните етични изисквания.

 

Независима комисия за оценка ще определи списък с класиране, въз основа на резултатите от оценката.

 

Всеки кандидат ще получи самостоятелен доклад за оценка, включващ качествена обратна връзка и резултат, въз основа на заключенията на експертните оценки.

 

Окончателният списък с класиране независимата комисия за оценка и етичния панел ще включват:

  • „списък за подбор“ с кандидатури, които могат да получат финансиране;
  • „списък с резерви“ с кандидатури, които в крайна сметка могат да получат финансиране, ако едно или повече приложения в списъка за подбор не могат да подпишат споразумение за безвъзмездна помощ.

 

Финансирането ще бъде отпуснато въз основа на това класиране, в зависимост от наличния бюджет за съответната сесия (call).

Източник: Eureka Official Website
Страницата е редактирана последно на: 22.08.2023
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube