Финансиране

Финансиране

Бюджет за сесията

  • 4,2 милиона евро за финансиране на 70 проекта
  • 60 000 евро за проект за пазарна осъществимост

 

За да бъде разгледана за финансиране, вашата кандидатура трябва да надхвърли зададения праг за всеки отделен критерий за възлагане и да бъде класирана в топ 70 проекта (над бюджетния праг).

 

Финансирането ще бъде разпределено за кандидатури, класирани над бюджетния праг, етично жизнеспособни, според списъка за класиране, до изчерпване на наличния бюджет за съответната сесия.

 

Размерът на финансовата подкрепа на Innowwide е до 70% от минималните допустими разходи от 86 000 евро. Всеки успешен проект за пазарна осъществимост ще получи фиксирана безвъзмездна помощ от 60 000 евро.

 

Финансирането за всеки координатор на проекти за осъществимост на пазара на МСП ще бъде обработено, както следва:

  • Авансово плащане от 70% (42 000 евро), осигурено в началото на изпълнението на проекта;
  • Останалите 30% (18 000 евро) се прехвърлят в края на проекта за пазарна осъществимост, при предаване и приемане на пълен окончателен доклад.

 

Източник: Eureka Official Website
Страницата е редактирана последно на: 22.08.2023
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube