4.11.2011 Прессъобщение


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

4 ноември 2011 г.

 


От 9 до 12 ноември 2011 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) ще участва с информационен щанд в изложбите „Интерфуд Дринк”, „Месомания”, „Светът на млякото”, „Булпек” и „Салон на виното”, организирани от Агенция „Булгарреклама”. Място на провеждане на промоционалната проява: Интер Експо Център (София, бул. Цариградско шосе № 147). Щандът на ИАНМСП може да бъде посетен в зала № 3, щанд № B4.

Посетители и участници в изложенията ще имат възможност на място да получат компетентна информация за предоставяните от ИАНМСП възможности за финансиране на малкия и среднен бизнес по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”.

В рамките на изложбата на 9 ноември 2011 г. (сряда) от 15:30 до 16:30 ч., в зала 3 на Интер Експо Център, ИАНМСП ще проведе семинар на тема: „ИАНМСП в помощ на бизнеса”.

Експертите на Агенцията ще информират участниците в семинара за новите възможности на финансиране по ОПК, за насоките в развитието и интернационализацията на българския малкък и среден бизнес, както и за последните тенденции в повишаването на конкурентоспособността на българските МСП.

Вход за семинара – с покани.

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: 02/932 92 68

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 04.11.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube