4.11.2011 Прессъобщение


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

4 ноември 2011 г.

Български производители на етерични масла, козметични и парфюмерийни продукти заминават на търговска мисия в Хонконг, Китай

 


От 7 до 12 ноември 2011 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира търговска мисия до Хонконг, Китай, с участие на български предприятия – производители на етерични масла, козметични и парфюмерийни продукти.

Проявата се осъществява в рамките на дейност 5 „Организиране на промоционални прояви в страната и чужбина” по Проект № BG161PO003–4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

 

Търговската мисия до Хонконг, Китай, се организира за български малки и средни предприятия – производители на етерични масла, козметични и парфюмерийни продукти, по предложение на Българска национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика”. В състава на мисията са включени представители на 20 предприятия, селектирани въз основа на прилагане на критериите, заложени в Общите условия за участие на български МСП в търговски мисии, а именно: „Боди бюти” ЕООД, „Красная линия” ООД, „Еньо Бончев Продакшън” ООД, ЕТ „Кокона – Таня Калакунова”, „Биотрейд България” ООД, „Икаров” ЕООД, ЕТ „Ариес- Екатерина Недева”, ЕТ „Христина – Христина Ганджулова”, „Рефан България” ООД, „Суперфиниш 2000” ООД, „Талодерма” ООД, „Национална лаборатория Бул Роза” ООД, „Ту би Анжелика” ЕООД, „Дори Лукс” ООД, „Стар Нейлз България” ООД, „Екомаат” ООД, „Катеко” ООД, „Натюр Бейс” АД, „Роза Етерна” ООД, „Натурал козметик” ЕООД.

 

Програмата на търговската мисия предвижда провеждане на двустранни срещи между български и китайски фирми от сектор етерични масла, парфюмерия и козметика” и посещение на международно специализирано изложение Cosmoprof Asia 2011. Подготовката на срещите се осъществява съвместно с Хонконгския Съвет за развитие на търговията (HKTDC), който е институционален партньор на ИАНМСП. В рамките на търговската мисия се предвижда Агенцията да подпише Меморандум за разбирателство с HKTDC.

Провеждането на търговски мисии в чужбина е един от инструментите, които ИАНМСП използва в дейността си по развитието на експортния потенциал на българските малки и средни предприятия. Те предоставят възможност за осъществяване на преки контакти между български предприятия с потенциални чуждестранни партньори, насърчаване на производствено коопериране и сключване на обвързани сделки. Участието в търговските мисии в чужбина води до повишаване на експортната култура на предприемачите чрез запознаване на място със специфичните изисквания за отделните стокови групи, адаптиране на българските продукти към съответния пазар, внедряване на добри производствени и търговски практики. Създаване на бизнес партньорства, познаване на специфични начини за промотиране на българските стоки водят до увеличаване обема на българския износ за приоритетни чуждестранни пазари.

 

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: + 359 (0) 2 932 92 68

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg

 

Страницата е редактирана последно на: 04.11.2011




Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg



Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube