Изпълнителният директор на ИАНМСП с участие в регионална среща на тема “Устойчиво развитие и социално отговорен бизнес”

На 13 февруари 2024 г., в гр. Пловдив, се проведе регионална среща на социално отговорните работодатели – „Устойчиво развитие и отговорен бизнес“, организирана от Национална асоциация на социално отговорните работодатели (НАСОР) с подкрепата на ИАНМСП. Сред ключовите теми, дикутирани по време на събитието бяха сътрудничеството между институциите, работодателите и хората с увреждания, оптималното използване потенциала на последните, проактивният подход към тях, с цел интеграция и равни възможности за достъп до пазара на труда.

Срещата откри г-н Ивелин Георгиев – Председател на НАСОР, а участие в нея взеха: г-жа Теодора Тодорова – Директор на дирекция “ЖРДПСИ” в МТСП, г-жа Веселина Балтова – представител на КЦМ, г-жа Веселина Ботева – Директор на дирекция “Социална политика” в община Пловдив и др.  Поздравителен адрес бе излъчен от името на г-жа Гинка Машова-Станчева – Заместник-министър на труда и социалната политика.

На мероприятието присъства и Изпълнителният директор на ИАНМСП – д-р Бойко Таков. Своето участие той стартира с представяне на ръководената от него институция и основните дейности във връзка с темата на срещата за социално отговорно предприемачество. Наблегна на международните и национални тенденции, които въздействат за промяна на правния, икономически и социален контекст, в който работят в момента социалните предприятия, с акцент върху прогнозите си как ще се промени сферата в следващите 3-4 години в България. Изпълнителният директор сподели повече информация по темата как Агенцията подкрепя предприятията, които са изправени пред предизвикателството на зеления преход. Той продължи своето изложение с представяне на дейността на Националната контактна точка на ОИСР за Отговорно бизнес поведение, която ръководи. Това е в унисон с плановете на ведомството да популяризира успешните бизнес модели на социални предприятия за България, като държава, която се стреми към членство в ОИСР.
Страницата е редактирана последно на: 14.02.2024
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube