Успешно представяне на български фирми от мебелния бранш на международното изложение IMM 2011, Кьолн, Германия (18-23.01.2011)

Седем български фирми се завърнаха от международната специализирана изложба IMM 2011, която се проведе от 18 до 23.01.2011 г.  в Кьолн, Германия.

Сред 940 изложители на изложбата нашите участници привлякоха вниманието на посетителите с оригинални продукти от мебелния бранш.

Нашите представители се срешнаха с над 130 потенциални клиенти. Българските фирми на изложението отчитат участието си в IMM 2011 като много успешно. Компаниите, които представиха нашия щанд, успяха да създадат ценни бизнес контакти.

Участието на българските МСП в IMM 2011 е организирано от ИАНМСП в изпълнение на дейност 6Подкрепа за колективно участие на българските компании в международни изложения” по Проект BG161PO003 – 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.
Страницата е редактирана последно на: 10.11.2011
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube