Проекти, финансирани от Националния иновационен фонд – Първа сесия – 2005 г.

Проект
Фирма
Субсидия
1
Разработка на комбинирани природни продукти – алтернатива на нутритивните антибиотици, използвани в животновъдството
“Биовет” АД
458000,00
2
Разработване на качествено нови закваски за млечнокисели продукти със здравословни свойства
“Ел Би-Булгарикум” ЕАД
415000,00
3
Разработване и изпитване на нови технологии за проектиране, конструиране и производство на енергоефективни осветители
“Денима 2001” ООД
289172,00
4
АБХЕл
“Хидравлични елементи и системи” АД
496000,00
5
Разработване на прототипи за кумулативни и непрекъснати измервания на късоживущи разпадни продукти на радон
“Иджис” ЕООД
86098,00
6
Комплексен метод за получаване на мултифункционални биоминерални продукти за земеделието и екологията
“Нипроруда” АД
270000,00
7
Модулна система за високоскоростно прецизно рязане на листови материали, с използване на високотехнологични източници – лазер/Laser/, плазма/Plasma/, водна струя с високо налягане /Water jet/
”Сатура” АД
219000,00
8
Индустриално изследване на сканираща лазерна медицинска дерматологична система
“Пулслайт”  ООД
87832,00
9
Автоматизирана система за  определяне на общия брой микроорганизми в млякото, базирана на класическия, референтен метод на Брит
“Бултех 2000” ООД
219998,75
10
Олекотено разработване на софтуер за хардуерни устройства
“Немечек” ООД
148000,00
11
Производство на биогаз от органични отпадъци
“Унитех” ООД
61672,00
12
Разработване на технология и създаване на опитен образец на съоръжение за адсорбционно замразително сушене
“Бизнес иновационен център “СИМЕ” АД
179770,32
13
Повишаване качеството на изделията алуминиеви капачки за хранително-вкусовата и фармацевтична промишленост и ефективността на тяхното  производството чрез моделиране на процеса “дълбоко изтегляне”
“Херти” ООД
55830,26
14
Прототип на уред за нуклеарни измервания в областта на онкологичните интервенции
“Тестпоинт” ЕООД
62542,22
15
Възможности за използване на математическото моделиране за описание, проектиране и оптимизация на комбинирани конусно-цилиндрични скрубери с динамична трифазна система газ-течност-твърда фаза с непрекъсната газова и инертна твърда фаза
“Огняново – К” АД
100000,00
16
Създаване на лабораторна и проектна база за масови измервания на радон в сгради и околна среда и за мерки за снижаване на неговите концентрации
“Тита Консулт” ООД
230000,00
17
Технология за получаване на защитни термодифузионни цинкови покрития върху изделия от желязовъглеродни сплави
“ТДП Груп” ООД
124867,25
18
Мехатронен подход при изследване,проектиране и разработка на специализиран робот на агрегатно- модулен принцип
“Спесима” ООД
125998,00
19
Изследване на възможностите за реализиране в България на технологии за производство и монтаж на печатни платки и електронни изделия без използване на олово
“БИЦ – Изот” АД
100000,00
20
Разработка на химически и био-химически сензори за анализ на параметрите на околната среда тип “Електронен нос”
“Нано туул шоп” ООД
291 620.00
21
Разработване на електролити и технологии за получаване на нови типове материали за подобрена защита срещу корозия
“Артхим” ООД
73000,00
22
Високоустойчиви магниторезистивни сензори
“Фаблес” ЕООД
279836,00
23
Изследване на техническите и пазарните възможности за разработка на технологична линия за производство и изпитване на компактен високоефективен аерозолен филтър (КВЕАФ)
“Успех – ССБ” ЕООД
299656,00
24
Получаване на олигозахариди с пребиотични свойства, участващи в състава на функционални хранителни добавки за човека
“Климекс” ЕООД
157000,00
25
Изследване върху нахутовата мая и разработване на промишлена технология за получаване на симидени изделия
“Дерби – 97П” ЕООД
98820,00
26
Универсален индентификационен биометричен скенер-контролер за пръстови отпечатъци с мрежови функции (TCP/IP)
“Юлиус” ЕООД
7776,00
27
Утилизация (ополозотворяване) на барути за производство на промишлени водоустойчиви взривни смеси
“Видекс” АД
300000,00
28
Технологии за нанасяне на  многокомпонентни метални нанопокрития върху инструменти
“Техноваксистем” ООД
80000,00
29
Проектиране и изработване на прототип на качествено нов и съобразен със съвременните европейски и световни медицински стандарти и изисквания за безопасност  апарат за лечение на травми и заболявания на опорно-двигателния апарат чрез електрически ток и криотерапия
“Контрекс” ЕООД
120000,00
30
Технология за оценка, контрол и подобряване якостната надеждност на отливки и заварени конструкции със сложна форма
“Метаком-СЛЗ” АД
100000,00
31
Получаване на полупродукти за текстилно-спомагателни средства
“Химатех” АД
94000,00
32
Разработка на генеричен лекарствен препарат с модифицирано освобождаване – триметазидин дихидрохлорид, таблети 35 мг.
“Медитрайл Интернешънълс” ЕООД
150000,00
33
Перлена козметика
“Велмар” ООД
250000,00
34
Виртуален туроператор
ДМ Травел
162998,95
35
Проучване за разработване на технология и съоръжение за внедряване в производство на енерго спестяващи изолации (пеностъкло) от отпадно опаковачно стъкло
“КАМ” ООД
35000,00
36
Проект за технико-икономическо изследване и анализ на възможността за прилагане на нова технология за екологично дъбене и облагородяване на кожи
“Велур” АД
45000,00
37
Проучване на възможностите за изграждане на мобилни системи за идентификация и събиране и отчитане на данни
“Фирст” – ООД
27037,50
38
Предпроектно проучване за изграждане на “бизнес – бизнес”/В2В/ ориентирана  WEB  система за управление на резервации между турагенции и малки и средни средства за подслон и хранене ./ АГЕНТ за Управление на Резервации /АГЕНТУР/
“Елтур 95″ООД
38000
39
“Пилотна промишлена инсталация за производство на биогаз”
“Е.А.Е. ИНЖЕНЕРИНГ” ООД
61383
40
“Разработване на технология за получаване на гипс от продуктите на сяроочистката на газове на ТЕЦ Марица изток 2”
“ОРВИТЕКС ИНДУСТРИ” ООД
120000
41
“Разработване на комплексни математически модели в системата за виртуално споделяне на общи производствени ресурси в шевната индустрия”
“АВЕ” ООД
99953
42
“Метод, технология и технически средства за почистване на капачки за хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост”
“ХЕРТИ” ООД
48361
43
“Технико-икономическо проучване за създаване на единна информационна система в “БОДРОСТ” ООД Благоевград”
“БОДРОСТ” ООД
45418Страницата е редактирана последно на: 09.06.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube