Проекти, финансирани от Националния иновационен фонд – Втора сесия – 2005 г.

Проект
Фирма
Субсидия
1
Нова автоматизирана технология за производство на котви с повишено качество за електроинструменти
“СПАРКИ ЕЛТОС” АД
156000.00
2
Employee Tracker” – GPS система за управление на човешките ресурси в индустриални предприятия
“БРАЙТ КОНСУЛТ” ООД
77100.00
3
Фамилия ударно-пробивни ръчни електроинстроменти с иновативна ударна система с контролиран резонанс
“СПАРКИ ЕЛТОС” АД
190000.00
4
Интелигентна система за управление на мобилни индустриални обекти – ИСУ-МИО
“СКОРТЕЛ” ООД
180000.00
5
Радар за подземно сондиране
“Мултипроцесорни системи” ООД
200000.00
6
Разединител 420 кV пантографен тип едноколонков със заземителен нож и моторно задвижване
“АББ Авангард” АД
52000.00
7
Изследване техническата приложимост и пазарна перспектива на иновативен модел  32-тонен мотокар и създаване на изследователски Прототип
“Херку” АД
210000.00
8
Разработка на хидродинамична трансмисия, предназначена за влагане в мотокари с товароподемност до 16 кN
“БАЛКАН” АД
251500.00
9
Разработване на технология и създаване на опитен образец  на твърдотелен лазерен излъчвател на безопасна за очите дължина на вълната
“ОПТИКС” АД
180000.00
10
Технология и инсталация за високо-скоростно плазмено нанасяне на покрития за рециклиране на машинни детайли
”САМАРТ – 58” ООД
220000.00
11
Разработване на технология за комбинирано извличане на злато от медни руди
“АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД
361494.00
12
Разработване на технология за инспектиране и присвояване на клас на кораби и Интернет базирана система за управление на инспекционната дейност
“БЪЛГАРСКИ КОРАБЕН РЕГИСТЪР”  АД
95000.00
13
Технология за повърхностна обработка на стомани чрез боро.метализация за повишаване устойчивостта им на износване, топлина и корозия
ЕТ “ДИМИТЪР ПЕТРОВ-ИНТЕКС”
134012.00
14
Разработване на оптимизирана екосъобразна технология за производство на черупков тип топицерски корпуси и формувани елементи, чрез оползотворяване на дървесни и други производствени отпадъци
“ВЕЛГА” ООД
230000.00
15
Създаване на технология за използване на българска полипропиленова /ПП/ филаментна нишка при производството на тъкани мокети
”Декотекс” АД
87500.00
16
Антенни конфигурации за безжични комуникационни мрежи в диапазона 3.5 GHz
“ЕЛКО СТАР КОМ”  ООД
164850.00
17
Разработване на технология и опитен модул от автоматизирана инсталация за екологично производство на дървени въглища, газифициране на дървесни отпадъци и когенерация на енергия
“РЕЯ 97” ООД
85000.00
18
Нова технология за изграждане черупкова конструкция на сгради с хоризонтално укрепващи плочи, по метода на непрекъснатото отливане
СД “АНАДА-Атанасови и сие”
154000.00
19
Разработване на иновационни технологии за производство на здравословни и диетични храни от експандирани зърнени суровини
ЕТ “НИКЕА –МИТКО МИТЕВ”
215400.00
20
Изследване върху параметри на суперкритичните флуиди за получаване на стабилни растителни екстракти за влагане във фарацевтични и хранителни продукти – “Полихим” ООД
“ПОЛИХИМ” ООД
220250.00
21
Разработка на нано и микротехнологии за производство на имплантируеми прибори с твърдотелни и полимерни покрития към тях
“ИСМА” ЕООД
112740.00
22
Разработка на технология за задвижване със синхронен реактивен двигател (SRM- Switched-Reluctance Motors)
“ЕЛПРОМ ХАРМАНЛИ” АД
80000.00
23
Разработване на устройство за получаване на озон (УПО) и озонна технология за стерилизация (ОТС)
“Пластком” ЕООД
120000.00
24
Модификация на биопрепарати за пречистване на води от млекопреработвателната промишленост
“ПРОТЕ-БГ” ООД
80000.00
25
Микроелектронни слойни технологии за реализиране на осветителни тела с мощни светлодиоди
”Хибридни интегрални схеми” АД
180000.00
26
Разработване на технология и прототипни съоръжения за производство на горива от растителна биомаса
„ДЯВАЧ” ЕООД
153609.00
27
Инсталация за производство на електрическа и топло енергия от сметищен газ
”Чистота-Искър”-ЕООД
129216.00
28
Високочестотен модулен транзисторен инвертор за индукционни електротехнологии
”САТУРН  ИНЖЕНЕРИНГ” ООД
101000.00
29
Устройство за сканиране на три-дименсионни обекти.
“АМК” ЕООД ”Задвижваща и управляваща техника”
89000.00
30
Технология за производство на машина за рязане на детайли от листов материал с водна струя и абразив
“Хай – Тек” ООД
110000.00
31
Цифров приемник за глобална система за навигация DIGITAL GPS
”Електрон Консорциум” АД
100000.00
32
Уеб базирана система за повишаване ефективността от използване на профилни сиcтеми и намаляване остатъчните материали при     производството на дограма
“Джи Ен Ен Консулт”  ЕООД
93500.00
33
Технология за термочувствителни хартии
“Институт по целулоза и хартия” АД
210000.00
34
Разработка на информационна система за оценка на ефективността и бизнесразвитието на малки и средни предприятия.”
“АЛГОС” ООД
159000.00
35
Дезинтеграция на износени автомобилни гуми (ИАГ) в условия на взрив и детонация
“Завод за Технически и Каучукови Изделия”  ООД
300874.00
36
Нова технология за почистване на метални повърхнини на детайли и сборки от заваръчни конструкции преди боядисване
“СПАРКИ” АД – Русе
120000.00
37
Технологично развитие на система за събиране и обработка на информация за зрителски интерес към телевизионни програми (пипълметрия)
”ТЕКОМ-3” ООД
78000.00
38
Платформа за интерактивни телевизионни приложения
“Интерактивни технологии” АД
137000.00
39
Система за качествен контрол при серийни производства, базирана на стандартни скенерни технологии
“Енг Вю Системс София” ЕООД
90000.00
40
Котли за изгаряне на биомаса-слама с мощност 150 kW и 400 kW
”Промишлена енергетика – Варна” АД
31000.00
41
Нова технология за едновременна, двустранна и съосна обработка на отвори в заварени конструкции
“СПАРКИ” АД – Русе
179000.00
42
Разработване на софтуер за автоматично триизмерно сканиране на физически обекти по техен модел
“АДА 3Д” ООД
150000.00
43
Комбинирана система за цифрово фотозаснемане с географско позициониране
“Дейзи Мултимедия” ООД
212500.00
44
Типова МОДУЛНА технология за третиране на опасни отпадъци
“ДИАЛ” ООД
195000.00
45
Техническо решение за предоставяне на качествена универсална телефонна услуга за селски райони с ниска плътност на населението. Оборудване за абонатен достъп, концентрация на трафика и цифров пренос
СД “ELTA-R Ченкин и сие”
81500.00
46
UNI-PASS – модерното хардуерно устройство за корпоративна сигурност
“ИКОМ” ООД
56000.00
47
Компютърно разпознаване на свързан говор при голям речник за български език
“Сиела Софт & Паблишинг” АД
230000.00
48
Разработване на CAD система ( информационна технология) за изготвяне на алгоритми за управление на металообработващи машини (ММ) и промишлени роботи (ПР)
”МАРВЕЛ ЦПУ МАШИНИ” ООД
52087.00
49
Олекотена бетонова керемида и прилежащите й покривни елементи с хидроизолираща вложка
“Мастер строй” ЕООД
10000.00
50
Оптимизиране на инвестициите в индустрията
“ПТ-ХОЛДИНГ” АД
60000.00
51
Разработка на многофункционално комуникационно устройство за управление на процесите в индустриални предприятия
“КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ЗАГОРА” ООД
100000.00
52
Разработване на инсталация за третиране и оползотворяване на опасни биологично-активни отпадъци
“МЕКОМ ГРИЙН” ООД
190000.00
53
Разработване на технология за получаване на полутечни уплътнители за индустриални нужди
“НИПТИАТ” ООД
34500.00
54
Проектиране на платформа за интегриране на  информационното осигуряване на стопански обекти от обща производствена верига
“АЛИС” ООД
90000.00
55
Изграждане на модел, прототип и програмно осигуряване на мобилни системи за идентификация и събиране и отчитане на данни в енергетиката и индустрията
“ФИРСТ” ООД
90000.00
56
Разработка на комплексна модулна преносима система за анализ и оценка на качеството на захранващата мрежа и определяне на грешката на електромера и измервателните трансформатори в местата за търговско мерене на електроенергия
“ЕМСИСТ-6” ООД
120000.00
57
Повишаване на конкурентноспособността чрез иновации в скално – добивната промишленост
“Копривлен мрамор” ЕООД
48250.00
58
Енергоспестяващи ниско емисионни покрития за стъкла
“Булглас” ЕООД, Перник
40000.00
59
Имуностимулиращ препарат за профилактика и лечение на туморни заболявания при животни
Богдан Янев Аминков – ЕТ “Ами Вет”
50000.00
60
Приложение на дигитални тренажорни комплекси за повишаване ефективността на управлението в командните зали на електрически централи
ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД
21137.00
61
Технологии и машини за високоскоростно фрезоване (HSM-High speed milling)
ЗММ “Металик” АД
43500.00
62
Проучване на възможностите за производство и реализация на уплътнителни маси на полиуретанова основа
„ХИМАТЕХ” АД
25750.00
63
Системи за мобилен достъп до данни на МСП с дискретно производство, базирани на ниско стойностни (Low Cost) технико- програмни решения
“БГ КАТАЛОГ” ООД
20500.00
64
Информационен асистент за управление на качеството в предприятията за производство на месо
“МИС” ООД
39175.00
65
Предварително проучване за изграждане на биоклиматична сграда
”И Ес Ди България” ООД
30000.00
66
Основания и възможности за приложение на водорода в транспортната практика
“НИПТИАТ” ООД
17500.00
67
Програмируемо устройство за зъбопротезна имплантология (ПУЗИ)
“МИКРОМОТОР” ООД
14454.00Страницата е редактирана последно на: 09.06.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube