Старт-ъп конференция, част от International Roadshow “We Make Future“ ще се проведе в София на12.04.2024 г.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), в сътрудничество с италианската медийна група Search On, иновационна ивент платформа за насърчаване на глобалната мрежа на иновационното старт-ъп предприемачество, организира международна старт-ъп конференция „We Make Future“, която ще се проведе на 12.04.2024 г. в зала „Средец“ на хотел „София Балкан Палас“ (бивш хотел „Шератон“), гр. София.

Мултисекторната старт-ъп екосистема притежава изключителна важност за икономиката в глобален и национален мащаб, като отбелязва период на динамично развитие и регистрира значителен потенциал и принос към технологичното развитие и експортната насоченост на страната.

Конферентната част на събитието включва участието на изявени лектори и панелисти от различни сфери на административното управление, финансирането и бизнеса на старт-ъп екосистемата, които ще споделят актуална информация относно новости, добри практики и ползата от имплементирането им в различните икономически сектори.

Събитието „We Make Future“ е част от инициатива на ИАНМСП и италианската медийна група Search On за участие на български старт-ъп предприятия в Международния търговски панаир WMF за иновации, цифрови технологии и изкуствен интелект, който ще се проведе в периода 13-15 юни 2024 г. в Болоня, Италия.

В тази връзка, във втората част на форума е предвидено провеждането на:

“pitching” сесия с предварително избрани за участие български старт-ъпи, на която участниците ще представят проектите си пред жури;

конкурсна сесия;

награждаване на победителите;

Най-добре представилите се старт-ъпи ще получат достъп до WTF Bologna 2024, възможност за представяне на българския щанд, както и определен брой срещи с инвеститори по време на изложението.

Старт-ъпите, желаещи да вземат участие в конкурса, могат да получат подробна информация за обхвата на предложението, предлаганите възможности, условията за кандидатстване и критериите за оценка на следния линк: https://bulgaria.wemakefuture.it/startup-competition/.

Моля да имате предвид, че за участие в състезанието ще бъдат допускани само старт-ъпи, регистрирани на https://bulgaria.wemakefuture.it/startup-competition/  до 2 април 2024 г.     

При проявен интерес за участие в старт-ъп конференцията, следва да бъде направена регистрация на профила на събитието на www.b2bconnect.bg в срок до 10 април 2024 г.

Допълнителна информация може да бъде получена от:

📲02 940 79 75 – Светла Запрянова

📲02 940 79 83 – Томислав Атанасов

Приложение:Agenda vol 2 -draft 100424

 
Страницата е редактирана последно на: 10.04.2024
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube