ESG политиките и внедряването им в бизнеса – посланието на Изпълнителния директор на ИАНМСП на форума ENERGY OF TOMORROW

Днес, на 28.03.2024 г., се проведе събитието, посветено на енергията на утрешния ден, алтернативните и екологочно-приемливи методи за добива й, ефикасното й използване и преобразуването на традиционните модели за производство – Energy of tomorrow. Форумът бе организиран от медийна група „Инвестор БГ“ и се състоя в зала „Витоша“ на Интер Експо център, в град София.

За да коментират все по-актуалните теми за зелената енергия, енергийната ефективност, ESG стратегиите и търговията с енергия, бяха поканени: д-р Бойко Таков – Изпълнителен директор на ИАНМСП, г-н Ангелин Цачев – Изпълнителен директор и член на УС на Електроенергийния системен оператор, г-н Карел Крал – Главен изпълнителен директор на Електрохолд България, г-жа Петя Манастирска – Мениджър “Устойчиво развитие и качество” в Девин ЕАД, г-жа Катерина Кирова-Миланова – Мениджър „Корпоративни комуникации и устойчиво развитие“ в ЗАГОРКА АД, г-жа Гергана Георгиева – Мениджър „Корпоративни комуникации“ в MFG и др.

В своето изказване д-р Таков представи събитията, които организира ИНАМСП и в които усилено се говори за ESG стратегиите. По негово наблюдение, затруднението пред компаниите идва от факта, че ще има промени в настъпващите нормативни изисквания по повод отчитането на споменатите стратегии. От 2028 г. то ще стане задължително за MСП. Д-р Таков добави, че оперативните програми имат огромни ресурси в помощ на предприятията.  Съществуват и процедури и ресурси за компаниите, които да посрещат тези нужди и тенденции. Той наблегна на работата на Агенцията по Националния иновационен фонд. Технологичните решения в бизнеса не костват огромни ресурси, защото чрез оперативните програми средствата много бързо се възвръщат. Д-р Таков акцентира на усилената работа за изработване на платформа, която да улесни компаниите в тяхната ориентация по отношение корпоративния им профил в рамките въвеждането на ESG стратегиите. Предприятията от много време са задължени да спазват посочените мерки и ангажименти, за да заемат своето подобаващо място на външните пазари, а не да отпаднат от икономическия живот.
Страницата е редактирана последно на: 29.03.2024
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube