Международно изложение за изкуствен интелект, образование, киберсигурност, стартъп, иновации, креативна индустрия BEYOND 2024, 25-27 април 2024 г., гр. Солун, Гърция

В  изпълнение на Дейност 5 по Проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021 – 2027, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участие с институционален щанд на предстоящото международно изложение за изкуствен интелект, образование, киберсигурност, стартъп, иновации, креативна индустрия BEYOND 2024. Събитието ще се проведе в периода 25-27 април 2024 г. в гр. Солун, Гърция, като част от Индикативна програма за организиране, проерждане и участие в специализирани събития с институционален щанд на ИАНМСП, с цел промотиране на България и/или сектори от икономиката в страната и чужбина.

BEYOND 2024 е международно технологично събитие, което бързо се превръща в най-важното изложение за цифрови технологии в Югоизточна Европа и Средиземноморието. Изложението е истинска смесица от най-ярките умове, най-иновативните компании и авангардни продукти в региона. Трансформирайки всеки аспект от живота ни, AI революцията заема централно място на тазгодишното събитие.

Фокусът на BEYOND 2024 е върху лидери в технологичната индустрия, стартъпи и скейлъпи, изследователски центрове, университети и визионери. Очаква се като домакин BEYOND 2024 да събере над 450 участника от 30 държави. Изложението разполага с 20 000 кв.м. изложбена площ и 5 сцени за събития и уъркшопи.

Всички компании, които имат интерес да  вземат участие на институционалния щанд, организиран от ИАНМСП, могат да направят своята регистрация до 21 април 2024 г. включително, чрез следната регистрационна форма: https://forms.gle/tvc4EX2driuw8BBV8

За допълнителна информация може да се обръщате към:

  • Ива Маринова, главен експерт в отдел ИО, тел: (02) 940 79 50;
  • Румяна Ненкова, главен експерт в отдел ИО, тел: (02) 940 79 39.

 

*******

Проект BG16RFPR001-1.002-0001
 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.Страницата е редактирана последно на: 17.04.2024
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube