ИАНМСП и БАСЕЛ успешно реализираха бизнес форума „Електроиндустрия 2024“

Форумът „Електроиндустрия 2024“ е отлично събитие за представяне на иновации и възможности за развитие в електротехническия сектор в България. То бе реализирано днес, на 11.04.2024 год., от ИАНМСП в партньорство с Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ). А средствата за организирането на мероприятието са осигурени чрез проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“, в изпълнение на дейност №7 „Организиране и провеждане на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други бизнес събития с двустранни срещи или нетуъркинг между български и чуждестранни фирми в страната“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021–2027 г., по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Събитието откриха д-р Бойко Таков – Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и г-н Орлин Димитров – Изпълнителен директор на БАСЕЛ. Официални приветствия бяха поднесени и от г-жа Цветелина Пенкова – Член от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент и инж. д-р Димитър Белелиев – Председател на УС на БАСЕЛ.

В своето послание към аудиторията, д-р Таков изрази радостта си, че оглавяваната от него институция подкрепя първото издание на бизнес форума „Електроиндустрия“ и надеждата си, тази инициатива да се превърне в традиция. Той изтъкна важността на представляваната от БАСЕЛ индустрия за родната икономика с водещ дял в експортната търговия от една страна и от друга – за чуждите инвестиции в България. Според статистическите данни, високотехнологичният сектор има висока добавена стойност и д-р Таков се надява, че първият ще се развива все по-проспериращо напред. Накрая, Изпълнителният директор на ИАНМСП отново напомни за множеството програми за иновации, реализирани и чрез Министерство на иновациите и растежа, от които електроиндустрията би могла да се възползва.

В богатата програма на събитието бяха поместени четири дискусионни панела – „Дигитална трансформация“,  „Зелен преход“, „Електромобилност“, „Успешни примери от електроиндустрията в международен план“.  Уверени в това, че участието на утвърдени лектори и панелисти ще допринесе за обогатяване  знанията и опита на участниците, на форума бяха поканени г-н Минко Радевски – Ръководител „Дигитален офис“ в „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД – „Предизвикателства пред съвременните Електроразпределителни дружества“; инж. д-р Веселин Тодоров – Председател на УС на Соларна Академия България; г-н Бисер Цолов – Ръководител проекти в „Аурубис България“ АД и др.

С двустранните бизнес срещи и нетуъркинг втората част на форума предостави oтлични възможности за установяване на ценни партньорства, за разширяване на бизнес контактите на участниците, за сътрудничество както на национално, така и на международно ниво. И понеже форумът „Електроиндустрия 2024“ представлява важна инициатива за стимулиране на бизнеса в електротехническия сектор, съорганизаторите  от БАСЕЛ връчиха наградите си за 2023 година на заслужилите в бранша. ИАНМСП бе отличена с награда „Институционален принос за 2023“. Отличието прие Изпълнителният директор на Агенцията – д-р Бойко Таков.

*******

Проект BG16RFPR001-1.002-0001
 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
https://www.eufunds.bg/bgСтраницата е редактирана последно на: 11.04.2024
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube