TECH.EU Summit London 2024, 16-17 май 2024 г., гр. Лондон, Великобритания – международна конференция за изкуствен интелект, технологии в здравеопазването, климатични технологии и финтех

В  изпълнение на Дейност 5  по Проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021 – 2027, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участие с институционален щанд на предстоящата Международната конференция за изкуствен интелект, технологии в здравеопазването, климатични технологии и финтех TECH EU Summit London 2024.

Събитието ще се проведе в периода 16-17 май 2024 г. в гр. Лондон, Великобритания, като част от Индикативна програма за организиране, провеждане и участие в специализирани събития с институционален щанд на ИАНМСП за периода 11 август 2023 г. – 11 август 2025 г.

TECH EU Summit London 2024 ще премине под мотото Shaping Tomorrow’s Tech Today. Участниците в събитието имат възможност да установят контакти, да създадат нови партньорства и да почерпят знание от най-опитните умове в областта на технологиите. На Tech.eu Summit London участват предприемачи, инвеститори, корпоративни лидери, правителствени структури и медии, като целта е да се постигне устойчив растеж на глобалните технологични иновации и по отговорен начин да се проправи път за стартиращи екосистеми.

В рамките на Tech.eu Summit London 2024 ще се проведе Startup Stage – специално събитие за технологични стартъпи. Startup Stage е перфектният начин компаниите да покажат своите решения, да се свържат с инвеститори и да развият бизнеса си.

Всички компании, които имат интерес да  вземат участие на институционалния щанд организиран от ИАНМСП, могат да направят своята регистрация до 07 май 2024 г. включително, чрез следната регистрационна форма:

РЕГИСТРИРАЙ СЕ

 

*******

Проект BG16RFPR001-1.002-0001
 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Страницата е редактирана последно на: 29.04.2024
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube