Проекти, финансирани от Националния иновационен фонд – Трета сесия – 2006 г.

Проект
Фирма
Субсидия
1
Разработване на Специални Термо- и Звукоизолационни Изделия и технологии за производството им
“Химически продукти” ООД, гр. Ямбол
305054,00
2
Разработване на технология за производство на нови типове препарати за растителна защита
“Агрия” АД, гр. Пловдив
210038,00
3
Технология и опитни образци на машини за работа с СО2 (сух лед)
“Трега” ООД, гр. Пловдив
152824,00
4
Разработване на нова, многофункционална, роботизирана, изградена на модулен принцип машина с нови свойства и функции за влаготоплинна обработка на шевни изделия
“Филхорн” ООД, гр.Добрич
161070,00
5
Електронно-лъчево и орбитално електродъгово заваряване с многофакторно микропроцесорно управление на процеса
“ГМК” ООД, гр.София
209843,00
6
Нова технология за производство на PVC профили с безоловни стабилизатори
“Вайс Профил” ООД
229175,00
7
Разработка на електронна фискална система за контрол и отчитане на продажбите на течни горива от стационарни и мобилни източници
“Електроника” АД
91000,00
8
Гама статични електронни монографни електромери за активна енергия
“Електроника” АД
160000,00
9
Контролер за пожароизвестителна и охранителна система, осигуряващ адаптивна безжична радиовръзка с детекторите
“Телетек Електроникс” АД
143566,00
10
Две инсталации за деконтаминация на вредни вещества в галванични разтвори и на медни съединения в отпадни води от растителна защита, предназначени за малси и средни предприятия
“Итем Инженеринг” АД
280641,00
11
Разработване на иновационни технологии за създаване на синтетичен полимерен продукт, предназначен за влагане като слепващ материал и подобрител при производството на рециклирана хартия за опаковки
“Вионас” ЕООД, с.Виноградец
342000,00
12
Изследвания за създаване на енергоефективни хидравлични системи с батерийно захранване
”Капрони“  АД, гр. Казанлък
177600,00
13
Разработка на технология за задвижване с безчеткови високомоментни подавателни електрозадвижвания
“Артех” ООД, гр.Сливен
234243,00
14
Рециклиране на отпадъчни вулканизати и използването им за замяна на свежи еластомери
“Зебра” АД, гр.Нови Искър
317603,00
15
Иновационно изследване на гама въжени електротелфери и създаване на конкурентноспособен продукт
“Подемкран” АД – Габрово
204550,00
16
Нови технологии и материали за лазерно наваряване на детайли и инструменти от специални стомани и сплави
“Хофман консулт България” ЕООД, гр.София
130000,00
17
Създаване на технология за автоматизирано заснемане на сгради, съоръжения и инсталации посредством 3D лазерен скенер
“Аикюволушон България” ЕООД, гр.Ст. Загора
238209,00
18
Технология за производство на опаковки от полиетилен
”Ховеком”ООД, гр.София
31932,00
19
Разработване на технология и опитна  система за енергоспестяване при  типовите бензиностанции   на база  възобновяеми енергийни източници
Термико ООД   – София
58575,00
20
Разработка на иновационни технологии за получаване на Галантамин HBr с висока чистота от природни източници
“Гален – Н” ЕООД
230460,00
21
Нова технология за получаване на модифицирани добавки за хранителнатата индустрия
”Сибио-93” ООД – Пловдив
60018,00
22
Иновационни информационни технологии в каменоделството
ЕТ ”Пападопулос – К. Пападопулос”
125975,00
23
Проучване и развитие на нова генерация лиофиризирани храни със специфична пробиотична активност
“Лактина”   ООД, гр.Банкя
344840,00
24
Разработване на технология за производство и извеждане на промишлен прототип на технически филтри от пенокерамика за леярската промишленост
”СК – 13 Холд-инг” АД, гр.София
138716,00
25
Създаване на видеонистагмографска апаратура за изследване на функцията на вестибуларния апарат, страбизъм и инфрачервена видеопупилометрия
“Комсистем” ЕООД, гр.Пловдив
23839,00
26
Модификация на грундове за метал и дърво на водоемулсионна основа
“Химойлс” ООД, гр.София
59000,00
27
Прототип на иновативна инсталация и технология за управляемо извличане на биогаз и получаване на топлоенергия, чрез екологосъобразно оползотворяване на отпадъци от животински и растителен произход
ЕТ “Дуно – Никола Маринов”, с.Ясеновец
50800,00
28
Автоматизирана система за безразрушителен магнито-прахов контрол
“Нексус Инженеринг” ООД
57710,00
29
Разработване на нова технология за обогатяване на хлебна мая с  витамин   В1  с  цел   производство  на   нов   вид  хлебни  изделия
“Лозана – 62” ЕООД, с.Радиново
212469,00
30
Разработка на нови технолигии за производство на сирена с оптимизирана биоактивност и функционален ефект
”Жоси” ООД, гр.София
385000,00
31
Разработване на енергийноефективна  светодиодна осветителна система за производство на светлинни рекламни пана и рекламни композиции
“ДелтаАрт” ЕООД, гр.Хасково
204496,00
32
Изследване, анализ и иновация в технология за преработка на краве мляко
“Еко – Ф” ЕАД, гр.София
226634,00
33
Разработване на метод за третиране на биологичните утайки от ПСОВ на консервна фабрика “Диони”-Стара Загора
“Диони” ООД гр.Стара Загора
120290,00
34
Биоразграждане на отпадъци от пазарите за плодове и зеленчуци в България
“Тържище София” АД, гр.София
46530,00
35
Изследване на технология и прототипни съоръжения за производства на високо якостни бетонови изделия
“БКС” ЕООД, гр.Гоце Делчев
182169,00
36
Гъвкава модулна кофражна система изградена от рамкови платна за целите на строителството
“Кофражна техника” АД, гр.Пловдив
210664,00
37
Технология за производство на еластични каучукови дебелостенни настилки при “ЗКИ – ВОЛТА” ООД
ЗКИ – Волта” ООД
340000,00
38
Разработване на прототип на товарен вагон за непридружаван комбиниран превоз
“Вагоно-Ремонтен Завод-Карлово” АД
192452,00
39
Технологична платформа за управление промишлени манипулатори и роботи
“Кимекстехнолоджи” ООД, гр.София
138126,00
40
Разработване на безотпадна технология за получаване на нови марки каолин и кварцов пясък за керамичната промишленост, пълнители
“Каолин” АД, гр.Сеново
366000,00
41
Разработка на прибор за измерване алкохолната концентрация в кръвта на принципа на електрохимичната клетка (АЛКОМЕР)
“Палмо” АД – Плевен
81365,00
42
Кашкавалът – между традиция и бъдеще
ЕТ “Интерес-2000-Муса Мусов”
120454,00
43
Изследване на технологичните характеристики на процесите при рециклиране на месингова нишка
ЕТ „Христо Кочев”, гр.София
23700,00
44
Гама високоредукционни задвижвания за транспортни и технологични машини и съоръжения
“М и С” ООД, гр. Русе
290000,00
45
Разработване и внедряване на нова технология за изграждане на изолационна система, повишаваща енергийната ефективност на електрическите машини ниско и високо напрежение
“Елпром Зем’ АД, гр.София
162564,00
46
Триопорен електрокар без противотежест с асинхронен двигател
“Балканкар Рекорд” АД,  гр. Пловдив
121425,00
47
Разработка на нов вид велосипедна амортисьорна вилка
“Балканвело” АД,  гр. Ловеч
86450,00
48
Разработване на лабораторен вариант на промишленоприложим метод за синтез на галантамин
“Софарма“ АД, гр.София
430000,00
49
Разработка на нов разтвор за хемодиализа и доказване на терапевтичен ефект
“Унифарм” АД,  гр. София
404638,00
50
Експериментално изследване на технология за водоабразивно рязане и лазерно гравиране на гранити и мрамори
“10 Х” ООД, гр.София
66721,00
51
Синтез, структура и фазови характеристики на композити от модифицирани полиестери
“Валмекс” ООД – София
220000,00
52
Разработване на теоретичен модел на контекстно извличане на резултат от заявка/търсене в голяма текстова база и практическото му имплементиране в текстове със съдебна практика в правноинформационна система
“Норма” АД,  гр. София
69550,00
53
Разработване на технологични процеси за производство на водородна горивна клетка с протонно-обменна мембрана
“Техноваксистем” ООД, гр.Русе
110600,00
54
Разработване на нова безгалванична комплексна технология за лакобояджийски покрития на елементи от велосипедното производство и внедряването и в “Макском” ЕООД
“Макском” ЕООД, гр.Пловдив
140000,00
55
Технология за възстановяване на експлоатационния ресурс на индустриално оборудване
“Шумен-Пътнически Автотранспорт” ООД, гр.Шумен
124362,00
56
Нова технология и прототип на система за автоматичен визуален контрол чрез тристранно осветяване и анализ, за SMT произвеждани печатни платки
“Ивас Тех” ООД, гр. София
190000,00
57
Соларните технологии – слънчево бъдеще над България
“Тотема Инженеринг” ЕАД
291494,00
58
Цифрови аудио и видео технологии за новата генерация мултимедийни системи
“ММ Солушънс” , гр. София
269470,00
59
Проектиране, изграждане и изследване на иновативна технология за производство на Винена киселина от отпадъчни материали
“Мела верде” ООД, гр.Пловдив
112093,00
60
Технология за изготвяне на керамични клинкерни изделия
“Гравелита” ООД, гр. София
149000,00
61
Хлябът – храна и лекарство – диетичен хляб с повишена трайност за масово и специализирано хранене
ЕТ “Нейчо Гръчки”, Благоевград
112291,00
62
УЕБ достъпна база от екологични карти за повишаване ефективността от използване и обмен на екологична информация в МСП (малки и средни предприятия)
”БТ Инженеринг” ЕООД, гр.София
118000,00
63
Система за дистанционно отчитане, лимитиране и комутация
“Експоцентър” ООД, гр. София
321469,00
64
Разработка на интелигентен управляем LAN комутатор за осигуряване на публичен Интернет достъп
“Смартком-България ” АД, гр. София
64914,00
65
Технология за експериментално изследване на легирани конструкционни стомани при високи температури
“Центромет” АД – гр. Враца
135497,00
66
Индустриални кафемелачни машини с плоски работни дискове и принудително охлаждане
“Ай Би Ай Трейдинг” ЕООД, гр.Хасково
184000,00
67
Разработване на прототип на развойна среда за създаване на интегрирани web-базирани мултимедийни бизнес приложения с повишена степен на сигурност
”Орак Инженеринг“ ЕООД, гр. Пловдив
46950,00
68
Комплексен метод за получаване на мултифункционални биоминерални продукти с приложение в животновъдството
“Биопродукт” АД, гр.София
181183,00
69
Изследване и създаване на нови, термично обработени плодове и зеленчуци предназначени за консервиране, създаване на пилотен образец на съоръжение за тяхното изработване и проект за технологична линия за промишленото им производство
“Слънчев плод” АД, гр.Пловдив
184391,00
70
Разработка на нов вид хранителен продукт за перфузионно въвеждане
“Сириус-Алфа Д” ООД, гр.София
164535,00
71
Разработване на технология за производство на фотоволтаични /PV/ батерии и на нов тип светодиодни енергоикономични осветители за улично осветление
“Денима 2001” ООД, гр. София
491851,00
72
Разработка, изпитване и патентоване на нови технологии и метод за производство на елементи от слоеста дървесина и пластмаса със селективна гъвкавост
„ОРТ” АД, гр.София
258762,00
73
Комплексен биотехнологичен метод за създаване на нов лекарствен препарат с натурален произход
“Класса България” ЕООД, гр. София
244000,00
74
Разработване на апаратни и програмни модули за вграждане в класически (стари или нови) плетачни машини
„НИК-47“ ЕООД, гр.Пловдив
274367,00
75
Виртуален газопровод Марица
“МетаМодул” ООД, гр.София
237788,00
76
Технология за конвертиране на горивната система на стандартен автомобил с външно смесообразуване на двигателя
НИПТИАТ ООД – гр. София
249280,00
77
Система за екологосъобразно пренасяне,  съхранение и регенериране на хладилни агенти
“Симгаз”   ЕООД, гр.Пловдив
83150,00
78
Разработване на технология за производство на диагностични, терапевтични и аналитични биопродукти
5040 Сървисез” ООД  гр. София
190316,00
79
Tехнологии за интеграция на електронна медицинска апаратура, чип карти и електронно здравно досие
„Гама Консулт-Джунева и сие” СД
210000,00
80
Запис и четене на уникални шифрови маркировки върху боеприпаси, огнестрелни оръжия и части за тях
“Кейт” ООД, гр.София
67750,00
81
Разработване на нова технология за производство на гама излъчвателни модули за осветителни тела на базата на базата на свръхмощни излъчвателни диоди-LEDs
“Електроинвест” ООД, гр.София
183248,00
82
Технология за получаване на цамови отливки с високо технологични изисквания във вакуумна среда, в това число подлежащи на финна галванизация
”Мони МГ” ЕООД, гр.Пловдив
180192,00
83
Лазерна опто-електронна система за оптична томография
“Оптелла” ООД, гр.София
27000,00
84
Създаване на технология за производство на секторно багрени и печатани вълнени прежди за подови покрития – килими и тъкани мокети
” Декотекс” АД, гр. Сливен
83032,00
85
Разработване на технология и прототип на мултимедийна платформа за интерактивна телевизия (DVB – Multimedia Home Platform)
“Дейзи Технолоджи” ООД, гр.София
250000,00
86
Разработване на съоръжение и технологии за производство на пеностъкло и строителни състави за укрепване, фугиране и покритие на същото, както и технологии и комплексни съоръжения за получаването им за изпълнение на цялостна система за изолация от отпадни стъкла и композитни опаковки
“Кам” ООД – гр.  Троян
135000,00
87
Разработване на рецептурни състави на база корунд и технологии за производство на балистична корундова керамика
“Техкерамик-М” ООД гр. Мездра
168036,00
88
Разработване на модел за диагностика и усъвършенстване на хладилни съоражения – промишлени хладилни витрини и хладилни транспортни
”Климекс” ЕООД – Пловдив
216428,00
89
Научно-приложен изследователски проект за изграждане на система за разплащане на базата на цифрова кодираща система DVB-CA
“Тераком” ООД, гр.Русе
154000,00
90
Производство на електрическа и топлинна енергия от биогаз, получен от органични отпадъци
“Стейшън Инженеринг” ООД гр.София
38000,00
91
Разработване на технология за оползотворяване на сероводорода в черноморските води
“Екозона” АД
22500,00
92
Иновация на технология за замразяване на хранителни продукти в течна среда
“Инч-Фриго” ЕООД
32750,00
93
Екологична централна топлоснабдителна система на база биомаса в гр.Банско
“Макронет” ЕАД
28131,00
94
Технико-икономическо проучване за изграждане на предприятие за билкови екстракти
”Унитех” ООД
41112,00
95
Козметични продукти за старееща кожа с антиоксидантен фитокомплекс
ЕТ “ Боди-Д-Добри Добрев”
21000,00
96
Технико-икономическо проучване и изследване на възможността за разработване на интелигентна система за заключване
“Солид 55” ООД – София
28785,00
97
Изготвяне на ветроенергиен одит
“Пандурски Инженеринг” ЕООД, Благоевград
32250,00
98
Адсорбент силикагел за стъклопакети
“Нове Петков” ЕООД, гр.Свищов
30510,00
99
Технико-икономическо проучване за технология за минимизиране на борсъдържащите отпадъци от АЕЦ “Козлодуй”
“Зеорекс интернационал” ЕООД, гр.София
12460,00
100
Повишаване на конкурентоспособността чрез използване на нови технологии за проектиране и симулиране на тежки подемни кранове
“Кранострене Инженеринг”    ЕООД, гр.София
30000,00
101
Технико-икономическо проучване за приложение в България на плазмена технология за преобразуване на различни отпадъци до синтетичен газ и други полезни материали
“Институт по енергетика” АД, гр.София
30000,00
102
Нов материал за пълнител в бетоновото производство чрез научно-приложни изследвания
“Родопи Мармекс” ЕООД, гр.Кърджали
11000,00
103
“WEB базиран Гео-портал за контрол и управление на мобилни средства.”
“Телесис” ООД, гр.Пазарджик
21120,00
104
Най-богатият on-line календар на събитията в България (Многокомпонентен високотехнологичен информационен софтуерен продукт, работещ в Интернет среда)
“Кий Експертс Груп” ООД ”гр. София
50000,00
105
Иновационен метод и средство за трайно нанасяне на релефни изображения върху влажни и полутвърди храни – сирена, кашкавал
”Биоком Трендафилов” ЕООД, гр. Сливен
20925,00
106
Проучване на възможностите за внедряване на нова конструкция отрязващ циркуляр в специализирано предприятие  за производство на тръбни профили
“Металснаб Холдинг” АД
27000,00
107
Система за наблюдение, контрол и обработка на данни за язовирите, хидроенергийните обекти и водоемите
” Балкантел” ООД, гр. София
21500,00
108
Проект за технико-икономическо изследване и анализ на възможността за разработване, прилагане и оптимизиране на технология за производство на камгарни тъкани с “Chintzwool” ефект
“Катекс” АД
28650,00Страницата е редактирана последно на: 06.02.2013
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube