Успешно представяне на български фирми на международното изложение за биологични продукти BioFach 2011, Нюрнберг, Германия (16–19.02.2011)

Девет български фирми се завърнаха от международната специализирана изложба за биологични  продукти BioFach 2011, която се проведе от 16 до 19  февруари 2011 г. в Нюрнберг, Германия.

Съвременната визия на щанда получи висока оценка от организаторите и участниците и привлече вниманието на посетителите към българския щанд.

Сред 2500 изложители на изложбата нашите участници привлякоха вниманието на посетителите с традиционни български и оригинални биологично сертифицирани продукти.

Нашите представители се срешнаха с над 205 потенциални клиенти.

Българските фирми на изложението отчитат участието си в BioFach 2011 като много успешно. Компаниите, които представиха нашия щанд, успяха да създадат ценни бизнес контакти.

Участието на българските МСП в BioFach 2011 е организирано от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в изпълнение на дейност 6Подкрепа за колективно участие на българските компании в международни изложения” по Проект BG161PO003 – 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.
Страницата е редактирана последно на: 10.11.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube