Участие на български фирми от хранително-вкусовата промишленост на международното изложение GULFOOD 2011 (22.02-02.03.2011)

Успешно представяне на български фирми от хранително-вкусовата промишленост на международното изложение GULFOOD 2011

Десет български фирми се завърнаха от международната специализирана изложба в областта на хранително-вкусовата промишленост GULFOOD 2011, която се проведе от 22 февруари до 2 март 2011 г. в гр. Дубай, ОАЕ.

Сред 3800 изложители на изложбата нашите участници, привлякоха вниманието на посетителите с традиционни български продукти.

Представителите на 10 български предприятия – участници на GULFOOD 2011 се срещнаха с над 350 потенциални клиенти.

Българските фирми на изложението отчитат участието си в GULFOOD 2011 като много успешно. Компаниите, които представиха нашия щанд, успяха да създадат ценни бизнес контакти.

Участието на българските МСП в GULFOOD 2011 e организирано от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в изпълнение на дейност 6Подкрепа за колективно участие на българските компании в международни изложения” по Проект BG161PO003 – 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

 
Страницата е редактирана последно на: 15.11.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube