Успешно представяне на български фирми на международния панаир за вино и спиртни напитки Hong Kong International Wine & Spirits Fair 2011 (03-05.11.2011)

10 български фирми се завърнаха от международната специализирана изложба за вино и спиртни напитки Hong Kong International Wine & Spirits Fair 2011, която се проведе в периода от 3 до 5 ноември 2011 в Хонконг.

Съвременната визия на щанда получи изключително висока оценка от организаторите и участниците и привлече вниманието на посетителите към българския щанд.

Сред около 700 изложители от 30 страни на изложбата, нашите участници привлякоха вниманието на посетителите с нови технологични решения. Посетителите са били 14 000 от 67 страни.

Участието на българските МСП в Hong Kong International Wine & Spirits Fair 2011 е организирано от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в изпълнение на дейност 6Подкрепа за колективно участие на българските компании в международни изложения” по Проект BG161PO003 – 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.
Страницата е редактирана последно на: 14.11.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube