Успешно представяне на български фирми от хранително–вкусовата промишленост на международното изложение IFE 2011, Лондон, Великобритания (13–16.03.2011 г)

Дванадесет български фирми се завърнаха от международната специализирана изложба IFE 2011, която се проведе от 13 до 16 март 2011 г. в Лондон, Великобритания.

Съвременната визия на щанда получи висока оценка от участниците и привлече вниманието на посетителите към българския щанд.

Сред 1200 изложители на изложбата нашите участници привлякоха вниманието на посетителите с традиционни български продукти и оригинални опаковки. Нашите представители се срещнаха с над 406 потенциални клиенти.

Българските фирми на изложението отчитат участието си в IFE 2011 като много успешно. Компаниите, които представиха нашия щанд, успяха да създадат ценни бизнес контакти.

Участието на българските МСП в IFE 2011 е организирано от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в изпълнение на дейност 6 Подкрепа за колективно участие на българските компании в международни изложения” по Проект BG161PO003 – 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

 
Страницата е редактирана последно на: 15.11.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube