Успешно представяне на български фирми на международното изложение в областта на занаятите Internationale Handwerksmesse 2011 (16-22.03.2011)

Седем български фирми се завърнаха от международното изложение в областта на занаятите INTERNATIONALE HANDWERKSMESSE 2011, което се проведе от 16 до 22 март 2011 г. в гр. Мюнхен, Германия.

Сред 943 изложители на изложбата нашите участници, привлякоха вниманието на посетителите с традиционни български изделия.

Представителите на българските предприятия – участници на INTERNATIONALE HANDWERKSMESSE 2011 се срещнаха с над достатъчно потенциални клиенти и партньори.

Българските фирми на изложението отчитат участието си в INTERNATIONALE HANDWERKSMESSE 2011 като много успешно. Компаниите, които представиха нашия щанд, успяха да създадат ценни бизнес контакти.

Участието на българските МСП в INTERNATIONALE HANDWERKSMESSE 2011 е организирано от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в изпълнение на дейност 6Подкрепа за колективно участие на българските компании в международни изложения” по Проект BG161PO003 – 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

 
Страницата е редактирана последно на: 14.11.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube