Успешно представяне на български фирми от парфюмерийно – козметичната промишленост на международното изложение Cosmoprof Worldwide Bologna 2011, Болоня, Италия (18–21.03.2011 г)

Десет български фирми се завърнаха от международната специализирана изложба Cosmoprof Worldwide Bologna 2011, която се проведе от 18 до 21 март 2011 г. в Болоня, Италия.

Сред над 2300 изложители на изложбата нашите участници привлякоха вниманието на посетителите с традиционни български продукти и нови технологични решения. Нашите представители се срещнаха с над 753 потенциални клиенти.

Българските фирми на изложението отчитат участието си в Cosmoprof Worldwide Bologna 2011 като много успешно. Компаниите, които представиха нашия щанд, успяха да създадат ценни бизнес контакти.

Участието на българските МСП в Cosmoprof Worldwide Bologna 2011 е организирано от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в изпълнение на дейност 6 Подкрепа за колективно участие на българските компании в международни изложения” по Проект BG161PO003 – 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

 
Страницата е редактирана последно на: 15.11.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube