Успешно представяне на български фирми на международното изложение за стоматологична техника IDS 2011, Кьолн, Германия (22-26.03.2011 г)

Шест български фирми се завърнаха от международната специализирана изложба за стоматологична техника IDS 2011, която се проведе от 22 до 26 март 2011 г. в гр. Кьолн, Германия.

Сред 1885 изложители на IDS 2011, нашите участници привлякоха вниманието на посетителите със съвременни иновативни решения в областта на денталната техника.

Представителите на българските предприятия – участници на IDS 2011 се срещнаха с над 360 потенциални клиенти.

Българските фирми на изложението отчитат участието си в IDS 2011 като много успешно. Компаниите, които представиха нашия щанд, успяха да създадат ценни бизнес контакти.

Участието на българските МСП в IDS 2011 е организирано от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в изпълнение на дейност 6 Подкрепа за колективно участие на българските компании в международни изложения” по Проект BG161PO003 – 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

 
Страницата е редактирана последно на: 14.11.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube