Успешно представяне на български винопроизводители на международното изложение за вино и спиртни напитки VINEXPO Bordeaux 2011, Бордо, Франция (19–23.06.2011 г)

Седем български фирми се завърнаха от международното изложение за вино и спиртни напитки VINEXPO Bordeaux 2011, което се проведе в периода от 19 до 23 юни 2011 в Бордо, Франция.

Съвременната визия на щанда получи висока оценка от организаторите и участниците и привлече вниманието на посетителите към българския щанд. Изложителите са били от 46 страни и над 48 200 посетители от 148 страни.

Българските фирми на изложението отчитат участието си на VINEXPO Bordeaux 2011 като много успешно. Компаниите, които представиха нашия щанд, успяха да създадат ценни бизнес контакти.

Участието на българските МСП на VINEXPO Bordeaux 2011 е организирано от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в изпълнение на дейност 6 Подкрепа за колективно участие на българските компании в международни изложения” по Проект BG161PO003 – 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

 
Страницата е редактирана последно на: 15.11.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube