Български фирми от строителния бранш взеха участие в международния панаир Sochi Build 2011, Сочи, Русия (19-22.10.2011 г)

Четири български фирми се завърнаха от международната специализираната строителна изложба Sochi Build 2011, която се проведе от 19 до 22 октомври 2011 в Сочи, Русия.

Съвременната визия на щанда получи изключително висока оценка от организаторите и участниците и привлече вниманието на посетителите към българския щанд.

Сред повече от 200 изложители на изложбата, нашите участници привлякоха вниманието на посетителите с нови технологични решения. Нашите представители се срещнаха с над 40 потенциални клиенти.

Българските фирми на изложението отчитат участието си в Sochi Build 2011 като много успешно. Компаниите, които се представиха на нашия щанд, успяха да създадат ценни бизнес контакти.

Участието на българските МСП в Sochi Build е организирано от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в изпълнение на дейност 6 Подкрепа за колективно участие на българските компании в международни изложения” по Проект BG161PO003 – 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

 
Страницата е редактирана последно на: 15.11.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube