Успешно представяне на български фирми от бранш парфюмерия и козметика на международното изложение BEAUTY WOLRD MIDDLE EAST 2011, Дубай, ОАЕ (24-26.05.2011 г)

Десет български фирми се завърнаха от международната специализирана изложба BWME 2011, която се проведе от 24 до 26 май 2011 г. в Дубай, ОАЕ.

Нашите представители се срещнаха с над 310 потенциални клиенти.

Съвременната и индивидуална визия на щанда получи висока оценка от организаторите и участниците и привлече вниманието на посетителите към българския щанд.

 

Българските фирми на изложението отчитат участието си в BWME 2011 като много успешно. Компаниите, които представиха нашия щанд, успяха да създадат ценни бизнес контакти.

 

Участието на българските МСП в BWME 2011 е организирано от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в изпълнение на дейност 6Подкрепа за колективно участие на българските компании в международни изложения” по Проект BG161PO003 – 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

 

 
Страницата е редактирана последно на: 14.11.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube