Успешно представяне на български фирми от хотелско и ресторантьорско оборудване на международното изложение HOST 2011, Милано, Италия (21-25.10.2011 г)

Девет български фирми се завърнаха от международната специализирана изложба HOST 2011, която се проведе от 21 до 25 октомври 2011 г. в гр. Милано, Италия.

Нашите представители се срещнаха с над 243 потенциални клиенти.

Съвременната и индивидуална визия на щанда получи висока оценка от организаторите и участниците и привлече вниманието на посетителите към българския щанд.

Сред всички изложители на изложбата нашите участници привлякоха вниманието на посетителите с иновативни продукти в областта на оборудването за хотели, ресторанти и кафе машини.

Българските фирми на изложението отчитат участието си в HOST 2011 като много успешно. Компаниите, които представиха нашия щанд, успяха да създадат ценни бизнес контакти.

Участието на българските МСП в HOST 2011 е организирано от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в изпълнение на дейност 6Подкрепа за колективно участие на българските компании в международни изложения” по Проект BG161PO003 – 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

 
Страницата е редактирана последно на: 14.11.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube