Успешно представяне на български фирми от бранш сладкарски и захарни изделия на международното изложение ISM 2011, Кьолн, Германия (30.01-02.02.2011 г)

Дванадесет български фирми се завърнаха от международната специализирана изложба ISM 2011, която се проведе от 30 януари до 2 февруари 2011 г. в гр. Кьолн, Германия.

Нашите представители се срещнаха с над 908 потенциални клиенти.

Българските фирми на изложението отчитат участието си в ISM 2011 като много успешно. Компаниите, които представиха нашия щанд, успяха да създадат ценни бизнес контакти.

 

Участието на българските МСП в ISM 2011 е организирано от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в изпълнение на дейност 6Подкрепа за колективно участие на българските компании в международни изложения” по Проект BG161PO003 – 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

 

 
Страницата е редактирана последно на: 14.11.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube