Успешно представяне на български фирми от хранително-вкусовата промишленост на международното изложение ANUGA 2011, Кьолн, Германия (08-12.10.2011)

Тридесет и пет български фирми се завърнаха от международната специализирана изложба в областта на хранително-вкусовата промишленост ANUGA 2011, която се проведе от 8 до 12 октомври  в Кьолн, Германия.

Съвременната визия на щанда се отличаваше и получи висока оценка от организаторите и участниците на националния щанд, като привлече силно вниманието на посетителите.

Сред 7000 изложители на изложбата нашите участници привлякоха вниманието на посетителите с традиционни български продукти.

Представителите на българските фирми – участници на ANUGA 2011 се срешнаха с над 3000 потенциални клиенти.

Българските фирми на изложението отчитат участието си в ANUGA 2011 като много успешно. Компаниите, които представиха нашия щанд, успяха да създадат ценни бизнес контакти.

 

Участието на българските МСП в ANUGA 2011 е организирано от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в изпълнение на дейност 6Подкрепа за колективно участие на българските компании в международни изложения” по Проект BG161PO003 – 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.
Страницата е редактирана последно на: 14.11.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube