Осигуряване на застраховки за автомобилния парк на ИАНМСП за периода от 28.11.2011 до 31.12.2012 година

Заповед за откриване на процедура

Покана

Ценово предложение

Приложение: Териториални звена на ИАНМСП

Приложение: Списък с МПС

Въпроси и отговориСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: