Участие на български фирми от хранително-вкусовата промишленост на международното изложение PRODEXPO 2011, Москва, Русия


Тринадесет български фирми се завърнаха от международната специализирана изложба в областта на хранително-вкусовата промишленост PRODEXPO 2011, която се проведе от 7 до 11 февруари 2011 г. в гр. Москва, Русия.

Сред 2000 изложители на изложбата нашите участници, привлякоха вниманието на посетителите с традиционни български продукти.

Представителите на българските предприятия – участници на PRODEXPO 2011 се срещнаха с над 300 потенциални клиенти.

Българските фирми на изложението отчитат участието си в PRODEXPO 2011 като много успешно. Компаниите, които представиха нашия щанд, успяха да създадат ценни бизнес контакти.

Участието на българските МСП в PRODEXPO 2011 е организирано от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в изпълнение на дейност 6Подкрепа за колективно участие на българските компании в международни изложения” по Проект BG161PO003 – 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

Страницата е редактирана последно на: 25.07.2012
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube