Участие на български фирми международното изложение за стоматологична техника IDS 2011, Кьолн, Германия

Шест български фирми се завърнаха от международната специализирана изложба за стоматологична техника IDS 2011, която се проведе от 22 до 26 март 2011 г. в гр. Кьолн, Германия.

Сред 1885 изложители на IDS 2011, нашите участници привлякоха вниманието на посетителите със съвременни иновативни решения в областта на денталната техника.

Представителите на българските предприятия – участници на IDS 2011 се срещнаха с над 360 потенциални клиенти.

Българските фирми на изложението отчитат участието си в IDS 2011 като много успешно. Компаниите, които представиха нашия щанд, успяха да създадат ценни бизнес контакти.

Участието на българските МСП в IDS 2011 е организирано от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в изпълнение на дейност 6Подкрепа за колективно участие на българските компании в международни изложения” по Проект BG161PO003 – 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.
Страницата е редактирана последно на: 24.11.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube