Втори международен форум на женското предприемачество се проведе в София


На 2 и 3 декември 2011 г. в хотел „Шератон София хотел Балкан”, гр. София, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия съвместно с Българската асоциация на жените предприемачи организира Втори международният форум на женското предприемачество.

   

Основната цел на форума беше да насърчи бизнес лидерството сред дамите и да популяризира активното им присъствие на мениджърски позиции в света на бизнеса и сред обществеността, като представи от една страна, дейността на ръководените от тях компании, а от друга – да подложи на обсъждане актуални теми за женското предприемачество.

   

Форумът беше открит от г-н Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма, който подчерта, че повече от една трета от предприятията в България се ръководят от жени. Приветствие към участниците отправиха г-жа Марияна Велкова, изпълнителен директор на ИАНМСП, г-жа Радка Стаменова, председател на БАЖП и президент на BPW Sofia, както и официални гости, представители на задранични мисии у нас и др.

   

Сред поканените за участие в събитието бяха чуждестранни организации на жени предприемачи предимно от Европа, в това число и от Балканския регион. На форума присъстваха над 80 представителки на различни фирми у нас и в чужбина.

   

Събитието протече в две направления – дискусионен форум и B2B срещи. На организираните кръгли маси бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с възможностите за финансиране на предприятията, ръководени от дами. Г-н Михаел Ангерер, търговски представител на Австрия в България, запозна присъстващите с развитието на женското предприемачество в Австрия.

   

Презентация пред дамите направиха г-жа Еуфемия Иполито и г-жа Тициана Карлино, представителки на италианските жени на ръководни постове, като споделиха опит и добри практики от страна на италианското правителство в подкрепа на жените в бизнеса. Г-жа Таня Кметова и г-жа Олга Сандова запознаха представителките на нежния пол със специфичните особености на българското законодателство в тази област, както и с възможностите за развитие на женското предприемачество в България.

   

   

В организираните на следващия ден B2B срещи взеха участие над 40 български предприятия, ръководени от жени. Те се срещнаха със свои партньори от Италия, Турция, Гърция и Австрия. Повечето от българските представителки успяха да проведат над 10 срещи в рамките на деня. На В2В срещите дамите установиха и полезни контакти помежду си, обмениха ценна информация и добри практики за проспериране на ръководените от тях компании в условията на криза.

ІІ Международен форум на женското предприемачество е включен в Индикативната програма на ИАНМСП за 2011-2012 г. за организиране на промоционални прояви в страната и чужбина. Провеждането на проявата се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОПК в рамките на Проект BG161PO003 – 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Проекторешения

 

Страницата е редактирана последно на: 06.12.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube