Избор на експерти за участие в екипа за изпълнение на проект: “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”

Заповед

Решение

Обявление

Методика за оценка

Техническо задание

Указания за участие

Образци на документи

Отваряне и оповестяване на ценовите оферти

 Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: