Kонкурс за назначаване на държавен служител на длъжност младши експерт в отдел „Деловодство, информационни и стопански дейности”, “, Дирекция „Финансово и административно-правно обслужване“ в ИАНМСП

Обявление

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите
Страницата е редактирана последно на: 27.02.2012Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: