Осигуряване на денонощна невъоръжена охрана на административната сграда на ИАНМСП, находяща се в град София, ул. „6-ти септември” № 21

Заповед за откриване на процедура

Покана

Ценово предложение – образецСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: