Конкурс за назначаване на служител на длъжност „Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми – IT” в отдел „Информационни и аналитични дейности”, Главна дирекция „Конкурентоспособност и иновации”, ИАНМСП

Обявление

Заявление за участие

Декларация 107а от КТ

Резултати
Страницата е редактирана последно на: 10.04.2012Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: