Конкурс за назначаване на служител на длъжност „Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми” – юрист – 1 щ. бр. в отдел «Оценка и договаряне» към Главна дирекция «Конкурентоспособност и иновации» в ИАНМСП

Обявление

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
Страницата е редактирана последно на: 27.07.2012
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube