Конкурс за назначаване на 2-ма служители на длъжност „старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми” в сектор „Мониторинг”, отдел „Мониторинг и финансово управление”, Главна дирекция „Конкурентоспосбност и иновации” в ИАНМСП

Обявление
Страницата е редактирана последно на: 27.07.2012
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube